Regulamin uczestnictwa


» Pobierz Regulamin w formacie pdf «

REGULAMIN SZKOLENIA SURVIVALOWEGO

Założenia szkolenia:

Szkolenie ma na celu naukę poprzez zajęcia praktyczne technik przetrwania w warunkach terenowych. Podczas szkolenia dokładamy wszelkich starań aby bezpiecznie przeprowadzić uczestników przez pełny zakres szkolenia. Naszym celem jest aby uczestnicy szkoleń nabyli wiedzę i doświadczenie z zakresu proponowanego przez nas programu szkolenia.

Definicje:

 • Organizator: EcoBe Piotr Kowalski ul. Dzika 4 / 109, Warszawa
 • Uczestnik: osoba fizyczna która zadeklarowała udział w szkoleniu w uzgodnionym terminie, potwierdziła zapoznanie się z regulaminem oraz wpłaciła ustalona kwotę za szkolenie.
 • Szkolenie: wyjazd trzydziestogodzinny godzinny pod opieką Instruktorów w celu realizacji założeń szkolenia.
 • Instruktorzy: osoby odpowiedzialne za realizację programu szkolenia wskazane przez Organizatora.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Szkolenie ma charakter dobrowolny a jego uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem oraz przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia Uczestnika Szkolenia.
 2. W szkoleniu biorą udział osoby pełnoletnie.
 3. Szkolenie prowadzone jest pod opieką instruktorów.
 4. Uczestnicy są zobowiązanie do stosowania poleceń instruktorów.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników szkolenia.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do zabrania ze sobą podstawowego sprzętu wyprawowego: odzież dostosowana do warunków pogodowych, buty na zmianę, czapkę, rękawiczki, plecak, śpiwór, karimatę.
 7. Uczestnik ma możliwość zabrania własnego ekwipunku survivalowego.
 8. Uczestnik nie może brać udziału w zajęciach jeżeli jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, nie pozwala na to stan zdrowia lub psychiczny.
 9. Organizator zapewnia transport, awaryjne racje żywnościowe, dostęp do wody pitnej, schronienie na nocleg, kontakt z zawodowymi służbami ratunkowymi o ile zajdzie taka potrzeba.
 10. Organizator może przerwać szkolenie ze względu na nieprzewidziane zjawiska pogodowe, zły stan fizyczny lub psychiczny Uczestnika / ów.
 11. Decyzję o przerwaniu podejmuje osoba prowadząca szkolenie.
 12. Osoba prowadząca szkolenie może wykluczyć z dalszych zajęć uczestnika który w szczególności nie realizuje poleceń instruktorów, nie przestrzega Regulaminu, doprowadza do nieuzasadnionego niszczenia przyrody.
 13. Organizator dołoży wszelkich starań aby w dogodnym dla uczestnika / ów zrealizować  plan szkolenia o ile nie zostało przerwane w wizy uczestnika / ów.
 14. Uczestnik potwierdza dobrowolność udziału w szkolenie oraz jest świadomy ryzyka i zagrożeń  wynikających z faktu uczestnictwa.
 15. Organizator zapewnia ubezpieczenie dla uczestników Szkolenia.

 

Poniżej  możenie Państwo pobrać Formularz Zgłoszenia Uczestnika Szkolenia.

» Pobierz Formularz Zgłoszenia Uczestnika Szkolenia «

Przypominamy! Każdy Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionego formularza przed rozpoczęciem szkolenia.